Information om pågående upphandlingsprocess av bredband- och TV tjänster

Som vi informerade om i vårt tidigare utskick så har vi sagt upp avtalet med Comhem då det löper ut Juni 2020 och genomför nu en marknadsgenomgång av möjliga leverantörer.

Vi har haft ett intressant möte med Stadsnätsbolaget som återkommit två alternativa förslag. Inom kort kommer vi även ha möte med Comhem.

Därefter kommer vi att utvärdera tänkbara alternativ. Vi fortsätter att fortlöpande uppdatera er medlemmar om processen och när och när konkreta förslag finns kommer dessa att presenteras via mail och hemsidan, sodranordanvagen.se  

Håll utkik!

Styrelsen  Södra Nordanvägens samfällighetsförening

Årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet för årets årsmöte upplagt i Dokumentarkivet

Kallelse till årsmöte 2019

Alla medlemmar i Södra Nordanvägens samfällighetsförening kallas till årsmöte torsdagen den 11 april kl 19:00 i Grimstagården.

Alla årsmöteshandlingar kommer att läggas upp i dokumentarkivet för varv som de blir klara.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte den 9 april kl 19:00 i Grimstagården

Alla medlemmar i Södra Nordanvägens Samfällighetsförening kallas till årsmöte den 9 april kl 19:00 i Grimstagården.

Dagordning och sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras i Dokumentarkivet/årsmöte 2018, för varv som de blir klara.

Välkomna!

/Styrelsen

Nytt avtal med Comhem

Från den 1 juni har samfällighetsföreningen ett nytt avtal med Comhem. Avtalet innebär i korthet att bredbandshastigheten i grundutbudet höjs till 100 Mbit/s. I övrigt samma utbud och innehåll som tidigare. Kostnaden för föreningen är den samma som tidigare.

Läs mer i ett medlemsbrev från föreningen och i ett informationsblad från Comhem. De finns i dokumentarkivet.

Vi har även lagt upp årsmötesprotokollet från den 25 april i dokumentarkivet.

/Styrelsen

Årsmöte 2017

Årsmötet för Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 2017 kommer att hållas tisdagen den 25 april kl 19:00 i Grimstagården. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer att läggas upp i Dokumentarkivet, under årsmöte 2017, för varv som de blir klara.

Välkomna!

Årsmötesprotokoll

Nu finns ett justerat protokoll från A?rsmötet den 18 april upplagt i Dokumentarkivet. Du hittar det här:

Årsmötesprotokoll

/Styrelsen

Kallelse till Årsmöte den 18 april 2016

Nu är det dags för årsmöte igen. Vi möts i Grimstagården måndagen den 18 april kl 19:00.

Kallelse och dagordning, samt övriga årsmöteshandlingar hittar du i Dokumentarkivet (årsmöte 2016).

Välkomna!