Vårt avtal med ComHem

Vårt nuvarande avtal med ComHem går ut i juni. Styrelsen har utvärderat våra alternativ, bland annat har vi fört samtal med Stadsnätsbolaget som är mycket intresserade av att få så många abonnenter som möjligt i sina fibernät. Vi erbjöds därför en ganska kraftig rabatt för att ansluta våra medlemmar.

Vid närmare studie framkom det att de operatörer som tillhandahåller mjukvaran (alltså bredband och TV kanaler) betalar ungefär lika mycket för att utnyttja stadsnäts fiber som vi betalar totalt för tjänsten till ComHem, förutom anslutningsavgiften skulle mjukvaran bli ungefär dubbelt så dyr som vår nuvarande avgift.

Vår nuvarande leverantör anser att vårt koax-nät fortfarande är i gott skick och inte ger några begränsningar i bredbandshastighet! 

ComHem som i dag levererar signalen till vårt nät via fiber kommer under året att ansluta oss till en egen fiberkabel, i dag delar vi med någon annan förening.

Någon gång under maj 2020 kommer ComHem att sluta distribuera analoga kanaler!

Det basutbud vi har idag, TV bas, byts då ut mot Digital TV bas som ger oss ca 14 digitala kanaler (väsentligt förbättrad bildkvalitet). Observera att gamla analoga tv mottagare (Läs ”tjock tv eller mycket gamla platt tv”) inte kan ta emot digitala signaler.

Då TV-skärmarna ständigt blir större ställs högre krav på upplösning alltså behov av HD TV. Vi har fått ett mycket fördelaktigt förslag för TV Bas HD som dock innebär att vi behöver höja avgiften till samfälligheten med ca 60 kr i månaden. Se bifogat kanalinnehåll för TV Bas HD.

För att se HD kanalerna behövs en digital box eller Tv modul, en per hushåll tillhandahålls av Comhem.

När det gäller Bredband är styrelsens uppfattning att nuvarande 100Mbit/sek är tillräckligt för majoriteten av våra medlemmar, i de fall någon önskar högre hastighet kan det uppdateras via kundtjänst mot en rabatterad månadsavgift.

Web-telefoni ingår som tidigare utan extra kostnad i gruppavtalet.

Styrelsens förslag till nytt gruppavtal på tre år blir då:

Fortsatt avtal med Comhem

TV: TV Bas HD mot en avgiftshöjning av ca 60 kr i mån.

Bredband.             100 Mbit/sek

Vi återkommer med mer detaljer under arbetets gång.

Hälsningar Styrelsen