NAi??tombyggnaden – Statusuppdatering

GenomgA?ngen av fastigheter Ai??r nu i full gA?ng, och ca 50% avAi??fastigheternaAi??Ai??r nu avklarade.Ai??Man berAi??knar att allt ska vara fAi??rdigt senast v 28.

Avisering – Dags att betala A?rsavgiften!

Det Ai??r nu dags att betala den A?rliga avgiften till SAi??dra NordanvAi??gens SamfAi??llighet. Vid A?rsmAi??tet den 24 mars 2010 sA? faststAi??lldes den nya avgiften tillAi??1320 kr per A?r, att betalasAi??senast den 30 juni 2010.

Avgiften sAi??tts in pA? fAi??reningensAi??plusgirokonto 482 41 99-6

Ange alltid namn och adress pA? inbetalningen, sA? att inga missfAi??rstA?nd uppstA?r om vem som betalat.