Information om pågående upphandlingsprocess av bredband- och TV tjänster

Som vi informerade om i vårt tidigare utskick så har vi sagt upp avtalet med Comhem då det löper ut Juni 2020 och genomför nu en marknadsgenomgång av möjliga leverantörer.

Vi har haft ett intressant möte med Stadsnätsbolaget som återkommit två alternativa förslag. Inom kort kommer vi även ha möte med Comhem.

Därefter kommer vi att utvärdera tänkbara alternativ. Vi fortsätter att fortlöpande uppdatera er medlemmar om processen och när och när konkreta förslag finns kommer dessa att presenteras via mail och hemsidan, sodranordanvagen.se  

Håll utkik!

Styrelsen  Södra Nordanvägens samfällighetsförening

Kommentering är stängd.