Om föreningen

Historik

I mitten på 1980-talet började vissa Tv bolag distribuera program via satellit. Snabbt växte det upp en marknad för Paraboler och därefter började det byggas kabel TV nät inte bara i hyresfastigheter utan även i villakvarter. Massor av mer eller mindre seriösa aktörer ville vara med i denna boom och Kabel Tv var den enskilt största anledningen till klagomål hos reklamationsnämnden. I vårt område startades diskussioner i början på 1990-talet. Efter ett antal i vissa fall ganska stormiga möten beslutades att bilda Södra Nordanvägens Samfällighet för kabel TV distribution. Vårt mål var att bygga ett bra nät hellre än marknadens billigaste.

Från början var vi 83 medlemmar som anslöt sig. I augusti 2010 har den siffran växt till 105 medlemmar i samfällighetsföreningen.

En uppdateringen av nätet skedde 2010 och gick enligt plan och nätet kändes stabilt.

2018 års förhandling slutade med att styrelsen bedömde att Comhems offert var den mest fördelaktiga och ett nytt 3 års avtal tecknades till oförändrad kostnad trots att en uppgradering av bredbandshastigheten skedde till 100 Mb/sek. Höghastighetsrouter tillhandahålles utan kostnad.
 
2021 förhandlades och tecknades ett nytt 3 års avtal med Comhem/Tele2 som även denna gång hade den förmånligaste offerten. Bredband 100 Mb/sek som tidigare men en ordentlig uppgradering av TV utbudet till HD för 16 kanaler. Detta till en högre årsavgift på 2 600 kr/år. Nätet är fortsatt stabilt med ett fåtal störningar och klagomål.
 
 

I föreningen ingående fastigheter

Ägarbyte fastighet

Kommentering är stängd.