Kallelse till extra A?rsmAi??te med SNS den 11 juni kl 19

Pga ett fel i rAi??kenskaperna fAi??r 2011, som uppdagades i det ordinarie A?rsmAi??tet den 18 april, har styrelsen beslutat att utlysa ett extra A?rsmAi??te den 11 juni kl 19:00 i GrimstagA?rden.

Den nya korrekta resultat- och balans-rAi??kningarna finns upplagda i dokumentarkivet.

VAi??lkomna!

FAi??r styrelsen

Per Thunberg