Senaste nytt

Årsmötesprotokoll 2024

Nytt avtal med Tele2

Samf Södra Nordanvägens_Gruppavtal

Viktig information

VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

Styrelsen har haft inledande samtal med Tele2 inför förhandlingarna om nytt 3-årsavtal för leverans av bredband, TV och telefoni. Det nuvarande löper ut i maj 2023.

Vi fick nu ett förslag som vi känner att vi vill acceptera, både tekniskt och ekonomiskt.

I så fall – om vi accepterar offerten och tecknar ett nytt 3-årsavtal från hösten 2022 – så innebär det att för en avgiftshöjning med 2kr i månaden per medlem så får vi

–       en uppgradering av bredbandshastigheten från nuvarande 100/10 till 250/50

–       samma utbud av digital-tv och telefoni som i dagsläget

Normalt så avhandlas kontraktsfrågor på årsmötet men om ingen protesterar så känner vi att vi har mandat att teckna ett nytt avtal enligt ovan.

Om du har några synpunkter så behöver vi få veta det före 1 juni 2022.

Notera att de medlemmar som redan har uppgraderat sitt bredband till 250/50 kan då säga upp sitt tilläggsavtal och spara in den kostnaden.

Vi vill också ta tillfället i akt att redan nu flagga för att vi på grund av de stigande elpriserna kommer att behöva justera årsavgiften uppåt vid årsmötet 2023.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen för Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

Medlemsutskick 1 – 2010

Tack fAi??r fAi??rtroendet, som nyvald ordfAi??rande vill jag passa pA? att presentera mig. Jag heter Ingela Rasmusson och bor pA? GullrisvAi??gen 6 sedan 1994. DAi??r bor jag tillsammans med min man och vA?ra tvA? rAi??dhA?riga barn. Jag ser fram emot ett hAi??ndelserikt A?r fAi??r fAi??reningen dAi??r vi fAi??rhoppningsvis landar i en helt ny och positiv situation fAi??r vA?rt viktiga gemensamma intresse, nAi??tet fAi??r KabelTV och internet!

Nu ska vA?rt internet- och kabelTV-nAi??t bli stabilt!

Under det senaste A?ret har mA?nga av oss upplevt stAi??rningar i framfAi??rallt internetfAi??rbindelsen. Styrelsen har tagit upp detta med COMHEM vid ett flertal tillfAi??llen som sedan bekrAi??ftat att det finns problem i vA?rt nAi??t. Efter en hel del fAi??rhandlingar har nu styrelsen trAi??ffat en Ai??verenskommelse som innebAi??r att COMHEM pA?Ai??egen bekostnadAi??renoverar hela nAi??tet. FAi??rstAi??rkare m.m. kommer att bytas ut, flera av de befintliga skA?pen kommer att bytas ut samt vissa kablar. Vi kommer alla att fA? ett nytt ai???fAi??rsta uttagai??? i vA?ra fastigheter. Den totala investeringen frA?n COMHEM:s sida Ai??r pA? drygt 600.000 kronor!

Vad innebAi??r detta fAi??r dig?
VA?ra mA?nadsavgifter kommer inte att behAi??va hAi??jas utAi??ver de 10 kr/mA?nad som beslutades pA? A?rsmAi??tet.

I maj, vecka 18 kommer arbetet med renoveringen av nAi??tet att pA?bAi??rjas.Det kan innebAi??ra kortare avbrott i uppkopplingen (under dagtid). FAi??retaget som utfAi??r arbetet heter Wikmans Elektriska AB, kontaktperson Fredrik Lagergren, 018-16 92 77.
Kontaktperson pA? Comhem Ai??r Annica Jonsson, 08-553 630 50

EntreprenAi??ren kommer att behAi??va tilltrAi??de till varje fastighet dA? de skall byta det
fAi??rsta uttaget i huset.

Det betyder att vi alla nAi??r det blir dags skall kunna slAi??ppa in en montAi??r, alternativt lAi??mna nyckel till namngiven granne. SA? hA?ll utkik i brevlA?dan efter mer information.

COMHEM kommer att garantera felfri TV- och Internet-signal till det fAi??rsta uttaget i varje fastighet. I de efterfAi??ljande uttagen kommer det bara att levereras en TV-signal, och skulle den bli fAi??r svag finns billiga och enkla botemedel fAi??r detta. Har du nA?gra frA?gor om detta sA? kan du kontakta Frederick Scholander (som Ai??r fAi??reningens kontaktman gentemot Comhem, och som fAi??rhandlat med dem) pA? 0704-323 000 eller via mail tillfredericks@telia.com.