Senaste nytt

Årsmötesprotokoll 2024

Nytt avtal med Tele2

Samf Södra Nordanvägens_Gruppavtal

Viktig information

VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

Styrelsen har haft inledande samtal med Tele2 inför förhandlingarna om nytt 3-årsavtal för leverans av bredband, TV och telefoni. Det nuvarande löper ut i maj 2023.

Vi fick nu ett förslag som vi känner att vi vill acceptera, både tekniskt och ekonomiskt.

I så fall – om vi accepterar offerten och tecknar ett nytt 3-årsavtal från hösten 2022 – så innebär det att för en avgiftshöjning med 2kr i månaden per medlem så får vi

–       en uppgradering av bredbandshastigheten från nuvarande 100/10 till 250/50

–       samma utbud av digital-tv och telefoni som i dagsläget

Normalt så avhandlas kontraktsfrågor på årsmötet men om ingen protesterar så känner vi att vi har mandat att teckna ett nytt avtal enligt ovan.

Om du har några synpunkter så behöver vi få veta det före 1 juni 2022.

Notera att de medlemmar som redan har uppgraderat sitt bredband till 250/50 kan då säga upp sitt tilläggsavtal och spara in den kostnaden.

Vi vill också ta tillfället i akt att redan nu flagga för att vi på grund av de stigande elpriserna kommer att behöva justera årsavgiften uppåt vid årsmötet 2023.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen för Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

Kallelse till årsmöte den 9 april kl 19:00 i Grimstagården

Alla medlemmar i Södra Nordanvägens Samfällighetsförening kallas till årsmöte den 9 april kl 19:00 i Grimstagården.

Dagordning och sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras i Dokumentarkivet/årsmöte 2018, för varv som de blir klara.

Välkomna!

/Styrelsen

Nytt avtal med Comhem

Från den 1 juni har samfällighetsföreningen ett nytt avtal med Comhem. Avtalet innebär i korthet att bredbandshastigheten i grundutbudet höjs till 100 Mbit/s. I övrigt samma utbud och innehåll som tidigare. Kostnaden för föreningen är den samma som tidigare.

Läs mer i ett medlemsbrev från föreningen och i ett informationsblad från Comhem. De finns i dokumentarkivet.

Vi har även lagt upp årsmötesprotokollet från den 25 april i dokumentarkivet.

/Styrelsen

Årsmöte 2017

Årsmötet för Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 2017 kommer att hållas tisdagen den 25 april kl 19:00 i Grimstagården. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer att läggas upp i Dokumentarkivet, under årsmöte 2017, för varv som de blir klara.

Välkomna!

Årsmötesprotokoll

Nu finns ett justerat protokoll från A?rsmötet den 18 april upplagt i Dokumentarkivet. Du hittar det här:

Årsmötesprotokoll

/Styrelsen

Kallelse till Årsmöte den 18 april 2016

Nu är det dags för årsmöte igen. Vi möts i Grimstagården måndagen den 18 april kl 19:00.

Kallelse och dagordning, samt övriga årsmöteshandlingar hittar du i Dokumentarkivet (årsmöte 2016).

Välkomna!