Ai??rsavgiften

PA? A?rsmAi??tet beslutades att A?rsavgiften ska var 1900 kr i A?r. Faktura kommer att skickas ut under sista veckan i april, och ska vara betald den 31 maj.

/Styrelsen

Kommentering är stängd.