Om föreningen

Historik

I mitten på 1980-talet började vissa Tv bolag distribuera program via satellit. Snabbt växte det upp en marknad för Paraboler och därefter började det byggas kabeltvnät inte bara i hyresfastigheter utan även i villakvarter. Massor av mer eller mindre seriösa aktörer ville vara med i denna boom och Kabel Tv var den enskilt största anledningen till klagomål hos reklamationsnämnden. I vårt område startades diskussioner i början på 1990-talet. Efter ett antal i vissa fall ganska stormiga möten beslutades att bilda Södra Nordanvägens Samfällighet för kabeltvdistribution. Vårt mål var att bygga ett bra nät hellre än marknadens billigaste.

Från början var vi 83 medlemmar som anslöt sig. I augusti 2010 har den siffran växt till 105 medlemmar i samfällighetsföreningen.

Nätet fungerade väl under många år och så småningom stod det klart att nätet kunde utnyttjas även för bredband. Comhem som redan då var vår leverantör av tjänster uppdaterade då vårt nät med nya tvåvägsförstärkare.

Under hand blev det mer och mer klagomål på nätet, framför allt var det nere alltför ofta. Under 2009 beslutade SNS tillsammans med Comhem att något måste göras. Efter besiktning av nätet föreslog Comhem två lösningar. Det ena innebar att byta hela nätet med förstärkare och ledningar och övriga installationer (ett mycket kostsamt arbete). Det andra var att uppgradera det nät vi har till modern standard med utbyte av samtliga förstärkare och uttag i hemmen och en allmän genomgång av nätet (kostnad 620 000kr). SNS valde det senare alternativet och vår före detta ordförande lyckades förhandla fram ett mycket gynnsamt avtal med Comhem som innebär att de står för samtliga kostnader mot att SNS skriver ett distributionsavtal på 5 år.

I skrivande stund augusti 2010 är arbetet i full gång och vi beräknar att det är slutfört inom den närmaste månaden.Vi har då ett modernt nät som klarar de krav på kapacitet, överföringshastigheter och säkerhet som ställs i dag och i en förutsebar framtid.

Kommentering är stängd.