Viktig information

VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR I Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

Styrelsen har haft inledande samtal med Tele2 inför förhandlingarna om nytt 3-årsavtal för leverans av bredband, TV och telefoni. Det nuvarande löper ut i maj 2023.

Vi fick nu ett förslag som vi känner att vi vill acceptera, både tekniskt och ekonomiskt.

I så fall – om vi accepterar offerten och tecknar ett nytt 3-årsavtal från hösten 2022 – så innebär det att för en avgiftshöjning med 2kr i månaden per medlem så får vi

–       en uppgradering av bredbandshastigheten från nuvarande 100/10 till 250/50

–       samma utbud av digital-tv och telefoni som i dagsläget

Normalt så avhandlas kontraktsfrågor på årsmötet men om ingen protesterar så känner vi att vi har mandat att teckna ett nytt avtal enligt ovan.

Om du har några synpunkter så behöver vi få veta det före 1 juni 2022.

Notera att de medlemmar som redan har uppgraderat sitt bredband till 250/50 kan då säga upp sitt tilläggsavtal och spara in den kostnaden.

Vi vill också ta tillfället i akt att redan nu flagga för att vi på grund av de stigande elpriserna kommer att behöva justera årsavgiften uppåt vid årsmötet 2023.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen för Södra Nordanvägens Samfällighetsförening