Årsmötesprotokoll för 2022 är nu upplagt

Se under fliken Dokumentarkiv.

Info från ComHem ang digitalisering av TV-kanaler


Com Hem Nytt | Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Till dig som registrerad representant för en fastighet ansluten till Com Hem
Fastighetsägarsidorna
Som en del av vårt nya modernare tv-erbjudande går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt, och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår. Med anledning av Coronavirusets spridning har vi dock valt att skjuta upp datumet för när de analoga sändningarna upphör till den 
8 september 2020.

Tipsa gärna era boende om att de kan ändra till digital-tv redan nu för att se tv-kanaler med bättre kvalitet. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. De kan även registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på sina mobiler, surfplattor och datorer.
Ökad tillgång till nyheter
I tider som dessa vill vi öka tillgången till lokala och globala nyheter för fler. Därför gör vi det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English. 
Läs mer om tv-digitaliseringen
Information för boendeHär finns information om tv-digitaliseringen samt svar på frågor och instruktioner för hur man ändrar till digital-tv.LÄS MER Information för fastighetsägareHär finns information om tv-digitaliseringen anpassad för dig som fastighetsägare/styrelserepresentant.

LÄS MER
Vad händer nu? Vi har tillgängliggjort de digitala kanalerna och det går bra att redan nu ändra till digital-tv.Flera veckor innan de analoga kanalerna utgår visas en rullande informationstext på de analoga tv-kanalerna för att uppmärksamma de boende som behöver agera. Boende som inte får denna text i tv-rutan tittar redan digitalt och behöver inte göra något.Den 8 september utgår de analoga sändningarna, inklusive FM-radio vi tv-uttaget. Innan dess behöver de som idag tittar analogt ändra till digital-tv på sina tv-apparater hemma. 
Fördelar tv-digitaliseringen
För de som idag tittar analogt innebär digital-tv bland annat bättre bild och ljud samt möjlighet att se de flesta digitala kanaler via mobilen, surfplattan och datorn med tjänsten Comhem Play.

Genom att upphöra med den äldre analoga tekniken frigör vi utrymme i nätet och får kapacitet att leverera allt stabilare och snabbare bredband, med en av Sveriges högsta hastigheter.

Med vänliga hälsningar, 
Stefan Trampus 
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Comhems utbud blir digitalt

Att gå över till digital-tv ger en stor förbättring av bild och ljud. Den 26 maj blir Comhems alla TV kanaler digitala och då upphör de analoga TV- och radiokanalerna.


Redan nu har vi tillgång till följande kanaler digitalt i grundutbudet.
SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, KANAL 5, TV 6, SJUAN, TV 8, KANAL 9, KANAL 11, FOX, PARAMOUNT NETWORK, KUNSKAPSKANALEN HD, SVT 24 HD.


Gör en kanalsökning på digitala kanaler så finns de där. Med en rimligt modern TV behövs ingen dekoder. 
Tittar du på analoga kanaler idag?
Från månadsskiftet mars-april kommer alla analoga kanaler få en informationstext om att de analoga kanalerna upphör. Ser du denna text tittar du på analoga kanaler och måste vidtaga en åtgärd. Se bifogad pdf för mer information.


Nytt avtal med Comhem
Styrelsens förslag till nytt avtal med Comhem, TV Bas HD, ger tillgång till de flesta grundutbudskanaler i HD och ett bredband på 100Mb/s till en ökad månadskostnad på endast 50 kr. Årskostnaden blir nu 2 600 kr. Om du redan har extra abonnemang för att se HD kanaler kan du genom att se över dina abonnemang få en lägre månadskostnad än idag.


Följande kanaler kommer att ingå i vårt basutbud från 1 juni

Kom gärna på SNS Årsmöte som kommer att hållas på Grimstagården den 2 april kl 19:00 se kommande kallelse.

Hälsningar SNS Styrelse

Vårt avtal med ComHem

Vårt nuvarande avtal med ComHem går ut i juni. Styrelsen har utvärderat våra alternativ, bland annat har vi fört samtal med Stadsnätsbolaget som är mycket intresserade av att få så många abonnenter som möjligt i sina fibernät. Vi erbjöds därför en ganska kraftig rabatt för att ansluta våra medlemmar.

Vid närmare studie framkom det att de operatörer som tillhandahåller mjukvaran (alltså bredband och TV kanaler) betalar ungefär lika mycket för att utnyttja stadsnäts fiber som vi betalar totalt för tjänsten till ComHem, förutom anslutningsavgiften skulle mjukvaran bli ungefär dubbelt så dyr som vår nuvarande avgift.

Vår nuvarande leverantör anser att vårt koax-nät fortfarande är i gott skick och inte ger några begränsningar i bredbandshastighet! 

ComHem som i dag levererar signalen till vårt nät via fiber kommer under året att ansluta oss till en egen fiberkabel, i dag delar vi med någon annan förening.

Någon gång under maj 2020 kommer ComHem att sluta distribuera analoga kanaler!

Det basutbud vi har idag, TV bas, byts då ut mot Digital TV bas som ger oss ca 14 digitala kanaler (väsentligt förbättrad bildkvalitet). Observera att gamla analoga tv mottagare (Läs ”tjock tv eller mycket gamla platt tv”) inte kan ta emot digitala signaler.

Då TV-skärmarna ständigt blir större ställs högre krav på upplösning alltså behov av HD TV. Vi har fått ett mycket fördelaktigt förslag för TV Bas HD som dock innebär att vi behöver höja avgiften till samfälligheten med ca 60 kr i månaden. Se bifogat kanalinnehåll för TV Bas HD.

För att se HD kanalerna behövs en digital box eller Tv modul, en per hushåll tillhandahålls av Comhem.

När det gäller Bredband är styrelsens uppfattning att nuvarande 100Mbit/sek är tillräckligt för majoriteten av våra medlemmar, i de fall någon önskar högre hastighet kan det uppdateras via kundtjänst mot en rabatterad månadsavgift.

Web-telefoni ingår som tidigare utan extra kostnad i gruppavtalet.

Styrelsens förslag till nytt gruppavtal på tre år blir då:

Fortsatt avtal med Comhem

TV: TV Bas HD mot en avgiftshöjning av ca 60 kr i mån.

Bredband.             100 Mbit/sek

Vi återkommer med mer detaljer under arbetets gång.

Hälsningar Styrelsen

Brev från Comhem ang förhandlingarna mellan Comhem och Telia


Com Hem Nytt | Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter
Om våra pågående förhandlingar med Telia
Uppdatering 2019-12-18
Vi beklagar att vi ännu inte kommit överens med Telia om ett nytt avtal gällande sändningsrättigheterna av TV4-kanalerna och C More. Här kommer en uppdatering om hur vi besvarar frågor från era boende, bakgrunden till förhandlingssituationen och hur ni kan hålla er uppdaterade om utvecklingen.
 
Information till era boende
Vi har kontaktat våra kunder som har individuella abonnemang per e-post och sms vid flera tillfällen. Vår kundservice jobbar stenhårt för att besvara alla frågor vi får via telefon, e-post och sociala medier. Självklart har belastningen varit hög, men vi kämpar för att hålla en rimlig servicenivå trots läget. De boende som ringer ringt in vill främst förstå bakgrunden och varför vi har valt att släcka ner kanalerna.
 
De vill även ha hjälp med att få förstå ersättningskanalerna och hur de får tillgång till dem. På sociala medier delar många sina åsikter och vi har därför ett team som är dedikerat till att svara på inlägg och frågor på bland annat Facebook.
 
TV4-kanalen är den som är mest saknad av våra kunder, men vår samlade uppfattning är att de ersättningar vi erbjuder är uppskattade av många kunder.
 
Förutom att vi har ersatt de påverkade kanalerna med annat innehåll ger vi även andra ersättningar till de som är individuellt betalande kunder hos oss:

• Frivisningar av en stor mängd linjära tv-kanaler för samtliga betalande tv-kunder.
• Premiuminnehåll från C More ersätts med motsvarande innehåll från Viasat.
• Bredbandskunder med FiberKoax får 100 Mbit snabbare uppkoppling.
• Alla Com Hem- och Boxer-kunder med mobiltelefoni från Tele2, Comviq eller Com Hem får obegränsad mobildata.

En viktig del i att skapa rätt kommunikation och vidta rätt åtgärder grundar sig att vi tar in synpunkter från de boende. Delar av vår koncernledning håller därför täta uppföljningsmöten kring läget. Vår vd Anders Nilsson och vår kommersiella chef Samuel Skott har själva tagit samtal med kunder för att höra vad de frågar om och vad de har att säga.
 
Varför kommer vi inte överens?
Meningsskiljaktigheten med Telia handlar i huvudsak om att vi vill ge våra kunder samma möjlighet att se TV4-kanalerna och C More på sin tv, surfplatta och mobiltelefon, som Telias kunder kan. Telia vill dock begränsa möjligheten att se TV4-kanalerna via streamingtjänster. 
 
Uppdatering om utvecklingen
Vår högsta prioritet är givetvis att komma överens med Telia så snabbt som möjligt. På www.comhem.se/aktuellt publicerar vi löpande information om utvecklingen.
 
Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Information om pågående upphandlingsprocess av bredband- och TV tjänster

Som vi informerade om i vårt tidigare utskick så har vi sagt upp avtalet med Comhem då det löper ut Juni 2020 och genomför nu en marknadsgenomgång av möjliga leverantörer.

Vi har haft ett intressant möte med Stadsnätsbolaget som återkommit två alternativa förslag. Inom kort kommer vi även ha möte med Comhem.

Därefter kommer vi att utvärdera tänkbara alternativ. Vi fortsätter att fortlöpande uppdatera er medlemmar om processen och när och när konkreta förslag finns kommer dessa att presenteras via mail och hemsidan, sodranordanvagen.se  

Håll utkik!

Styrelsen  Södra Nordanvägens samfällighetsförening

Årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet för årets årsmöte upplagt i Dokumentarkivet

Kallelse till årsmöte 2019

Alla medlemmar i Södra Nordanvägens samfällighetsförening kallas till årsmöte torsdagen den 11 april kl 19:00 i Grimstagården.

Alla årsmöteshandlingar kommer att läggas upp i dokumentarkivet för varv som de blir klara.

Välkomna!